Giải Pháp Hóa Đơn Online  | hoa don dien tu | Hóa Đơn Điện Tử

Sửa quy định xử phạt vi phạm giao thông theo hướng tăng mạnh

Sửa quy định xử phạt vi phạm giao thông theo hướng tăng mạnh

Sửa quy định xử phạt vi phạm giao thông theo hướng tăng mạnh

Để kéo giảm tai nạn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc tại các trục đường chính; Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định PL, đồng thời đề ra nhiệm vụ cụ thể, tiêu biểu có:

- Bộ Tư pháp nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng mạnh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa;

- Ủy ban nhân các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh có nhiệm vụ:

Khẩn trương xây dựng trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị gắn với cơ sở dữ liệu có kết nối hệ thống giám sát hành trình xe ô tô, camera giao thông để quản lý điều hành giao thông, xử lý vi phạm;

Cung cấp thông tin trực tuyến và hướng dẫn tham gia giao thông; kết hợp bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.